Thời gian qua, các HTX nông nghiệp (NN) đã ứng dụng tiến bộ KH-KT, nâng cao hiệu quả sản xuất, làm tốt vai trò liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Từ đó, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp là nâng cao GTGT, nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn gắn với xây dựng NTM bền vững.
 
Sản phẩm na Đồng Bong của HTX dịch vụ nông nghiệp Đồng Tâm, xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao năm 2020.
 
Theo thống kê của Chi cục Phát triển nông thôn, hiện, toàn tỉnh có 300 HTXNN hoạt động; tổng số thành viên trên 4.000 người, tạo việc làm thường xuyên cho trên 10.000 lao động. Trong đó, 203 HTXNN hoạt động hiệu quả; 19 HTXNN ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm (vượt 2 HTX so với chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh). Số HTX hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt chiếm 94,6%, còn lại hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản. Vốn điều lệ của HTXNN trung bình từ 400 - 500 triệu đồng/HTX. Song, tổng giá trị về tài sản, đất sản xuất do HTX quản lý rất lớn. Hiệu quả hoạt động của HTX không ngừng tăng, dự kiến đến hết năm 2020, doanh thu bình quân 1 HTX đạt 310 triệu đồng; lợi nhuận bình quân 1 HTX đạt 177 triệu đồng; thu nhập bình quân 1 lao động thường xuyên đạt 38 triệu đồng/ người/năm.
 
Với quyết tâm nâng cao thu nhập cho thành viên, đa số HTXNN làm tốt việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Tiêu biểu như HTX 3T nông sản Cao Phong, HTX Đà Giang đã    tiêu thụ trên 60% sản phẩm cho thành viên. Các HTXNN đang thực hiện dịch vụ chế biến, bảo quản sản phẩm đạt hiệu quả cao như HTX Hà Phong, HTX Đà Giang…
 
Nhằm hỗ trợ các HTXNN phát triển, giai đoạn 2016 - 2020, Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh phê duyệt thực hiện 42 dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tổng kinh phí trên 200 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình NTM 66,2 tỷ đồng. Các dự án liên kết, sản xuất theo chuỗi giá trị đã hình thành vùng sản xuất tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Cam Cao Phong cho thu nhập khoảng 350 - 400 triệu đồng/ ha; cá sông Đà, gà Lạc Sơn, ngô ngọt tại huyện Kim Bôi thu nhập từ 500 triệu - 1 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, có 50 HTX tham gia tập trung vào khâu tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, Sở NN& PTNT phối hợp các sở, ngành hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho 24 HTX, tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn Nhà nước 14,3 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 58 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó, 4 HTXNN có sản phẩm được xếp hạng 4 sao, 27 HTXNN có sản phẩm được xếp hạng 3 sao.  
 
Sự phát triển của các HTXNN trên địa bàn tỉnh tác động tích cực đến phát triển kinh tế NN, nông dân, nông thôn. Cơ cấu ngành NN chuyển dịch đúng định hướng phát triển của tỉnh. Đến năm 2020, dự kiến tốc độ tăng trưởng ngành đạt 5,6%; giá trị thu được trên   1 ha đất canh tác đạt 140 triệu đồng. Số xã đạt 19   tiêu chí NTM chiếm 43,5%... Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn được cải thiện. 
 
Đồng chí Nguyễn Anh Quân, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nhấn mạnh: Để tiếp tục phát huy vai trò của HTXNN trong tái cơ cấu ngành NN và xây dựng NTM, tỉnh cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX. Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tiếp tục hỗ trợ các HTX về hạ tầng kỹ thuật, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm, Chương trình MTQG xây dựng NTM. Ngoài ra, các địa phương cần nhân rộng, biểu dương những mô hình, HTXNN hoạt động hiệu quả. 

Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction