Đó là chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy đối với ngành NN&PTNT, trực tiếp là đối với Đảng bộ Sở NN&PTNT khi mới đây ban hành Kế hoạch thực hiện 5 chỉ tiêu (dự báo khó đạt) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.


Các loại cây ăn quả có múi như cam, bưởi... góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản xuất, tăng tốc độ GRDP của ngành NN&PTNT. Ảnh: Trồng bưởi đỏ cho giá trị gia tăng cao tại xã Đông Lai (Tân Lạc).

Xác định đến cuối năm 2020 cần hoàn thành 20 chỉ tiêu quan trọng về phát triển KT-XH, Nghị quyết ĐHĐB tỉnh lần thứ XVI đang được triển khai với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các dân tộc trong tỉnh. Còn hơn 1 năm nữa là đến thời hạn hoàn thành. Đánh giá kết quả thực hiện đến thời điểm này, BTV Tỉnh ủy xác định có 5 chỉ tiêu dự báo khó đạt, trong đó, ngành Nông nghiệp liên quan trực tiếp đến chỉ tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Chính vì vậy, BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt đối với ngành cũng như với Đảng bộ Sở NN&PTNT, nhằm phát huy nhiều hơn nữa nguồn lực của ngành kinh tế trọng điểm này, góp phần thiết thực thúc đẩy tốc độ tăng GRDP bình quân trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Trần Văn Tiệp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐB tỉnh lần thứ XVI, từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ Sở NN&PTNT luôn xác định rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm và cụ thể hóa bằng các chương trình hành động phù hợp. Trong gần 4 năm thực hiện Nghị quyết, có một thuận lợi lớn là ngành luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ NN&PTNT và sự phối hợp có hiệu quả của các cấp, ngành, UBND các huyện, thành phố... Nhờ đó, đến nay, ngành đã đạt kết quả thuận lợi để tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐB tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Cụ thể, thống kê trong 3 năm (2016 - 2018), tốc độ tăng GRDP của ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trung bình 4,12%/năm. Đến năm 2018, tốc độ tăng trưởng ngành đạt 5,3%, cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước là 3,76%. Trong khi đó, 9 tháng năm nay, tốc độ tăng trưởng của ngành mới đạt mức 3,75%, còn hạn chế so với mức tăng trưởng 11,48% của ngành công nghiệp - xây dựng và mức 7,02% của ngành dịch vụ. Nhìn chung, với tốc độ tăng GRDP của tỉnh là 8,12% trong 9 tháng, áp lực dồn vào 3 tháng cuối năm là rất lớn để có thể hoàn thành kế hoạch cả năm. Đặc biệt, để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết ĐHĐB tỉnh lần thứ XVI đề ra là duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP tối thiểu đạt 8,5%/năm, nhất thiết cần tạo thêm động lực cho các ngành kinh tế trọng điểm. Riêng đối với ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản - hiện nay đang chiếm tỷ trọng 19,71% cơ cấu GRDP, vấn đề đặt ra chính là nâng cao chất lượng tăng trưởng, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng GRDP chung của tỉnh trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ.

Để làm được điều đó, trong Kế hoạch thực hiện 5 chỉ tiêu (dự báo khó đạt) Nghị quyết ĐHĐB tỉnh lần thứ XVI ban hành mới đây, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng bộ Sở NN&PTNT chú trọng triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng của ngành. Trong đó, quan trọng hàng đầu là tiếp tục định hướng chuyển đổi hợp lý cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp, ổn định diện tích cây trồng hiện có, nhất là những cây trồng có chất lượng và giá trị gia tăng cao như cây ăn quả có múi. Theo BTV Tỉnh ủy, ngành Nông nghiệp cần chú trọng phát triển sản xuất theo quy hoạch gắn với ứng dụng công nghệ cao, chú trọng đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào quy trình sản xuất để vừa cắt giảm chi phí vừa tăng chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, ngành cần hạn chế tối đa việc phát triển tự phát theo phong trào, sản xuất không phù hợp với kinh tế thị trường gây ra hậu quả nhãn tiền là ùn ứ, hạ thấp giá trị của nông sản.

Theo kế hoạch đề ra, đến năm 2020, tổng giá trị sản phẩm của ngành kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản sẽ chiếm 15,8% tổng sản phẩm trên địa bàn của tỉnh; bình quân trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành Nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng ngành 4,5%/năm, nâng giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác trồng trọt đạt 120 triệu đồng/năm, nâng thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 37 triệu đồng/năm… Với những kết quả đó, ngành NN&PTNT tiếp tục củng cố nền tảng phát triển KT-XH của tỉnh, đóng góp thiết thực để toàn tỉnh hoàn thành tốt Nghị quyết ĐHĐB tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction