Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong trường học, phòng ngừa các sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra trong các cơ sở giáo dục.

Học sinh trường Tiểu học Trung Bì, huyện Kim Bôi được cung cấp bữa ăn trưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước an toàn thực phẩm đối các đơn vị, trường học; Giao Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn tại bếp ăn tập thể các đơn vị, trường học; hướng dẫn thực hiện các nội dung bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn nội trú, bán trú, căng tin trong trường học và triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2018.

Về công tác phối hợp tại địa phương trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: Chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế ban hành Chương trình phối hợp số 1042/CTr-SYT-SGDĐT ngày 06/8/2014 giữa Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2014-2020. Hàng năm, kiểm tra công tác y tế trường học; tổ chức tập huấn công tác y tế trường học cho cán bộ quản lý, cán bộ y tế trường học.

Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng với mục đích đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua đường thực phẩm ăn uống trong trường học; xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiêm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học. Chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, thực hiện có hiệu quả các biện pháp an toàn thực phẩm, theo dõi và quản lý tốt sức khỏe của học sinh, cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường, đảm bảo vệ sinh môi trường, nước sạch, vệ sinh trong giao nhận, chế biến và phân phối thức ăn, vệ sinh các dụng cụ trong bếp ăn, vệ sinh công trình vệ sinh, vệ sinh cá nhân để phòng chống ngộ độc thức ăn, 100% các trường tổ chức cho học sinh ăn bán trú đều thực hiện việc lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 277 trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có bếp ăn bán trú, số trường đảm bảo đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định chiếm tỷ lệ 57,4%. Số trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có căng tin bán trú trong trường học đảm bảo các điều kiện về an toàn thực phẩm chiếm tỷ lệ 3,13%. 100% số trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông có người làm việc tọa bến ăn, căng tin đảm bảo các điều kiện theo quy định.

Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên về công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị, trường học. Xây dựng kế hoạch nội dung, phương pháp tuyên truyền bảo vệ nước sạch và vệ sinh môi trường trong các đơn vị, trường học. Chỉ đạo tích hợp vào giảng dạy nội dung nước sạch và vệ sinh môi trường và các môn học đạo đức, giáo dục công dân, địa lý. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tại các buổi hoạt động tập thể, các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức phong phú như thi vẽ tranh, văn nghệ, sân khấu hóa với chủ đề về bảo vệ môi trường. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ, tuần lễ bảo vệ môi trường như “Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường”./.

 Nguồn: hoabinh.gov.vn

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction