dt 1011202096 16102020Sau 8 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM, xã Quý Hòa (Lạc Sơn) mới đạt 10/19 tiêu chí. Những tiêu chí khó như giao thông, thu nhập, hộ nghèo, nhà ở... vẫn là nỗi trăn trở của chính quyền địa phương.

 

Xã Quý Hòa cách trung tâm huyện 24 km, có 12 xóm, 1.381 hộ, 6.383 nhân khẩu, gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 27%, hộ cận nghèo 44%. Xã có xuất phát điểm thấp, địa hình đồi núi khó canh tác, địa bàn rộng, nhiều xóm xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn, chuyển đổi cây trồng chưa hiệu quả, năng suất thấp là những nguyên nhân khiến tiến trình xây dựng NTM tại địa bàn còn chậm. 
 
Đồng chí Bùi Văn Dát, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, thời gian qua, xã tích cực vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của xã nhằm phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng tạo động lực hoàn thành các tiêu chí NTM; tận dụng thế mạnh về tiềm năng phát triển du lịch, nhất là loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, xã khó khăn trong huy động các nguồn xã hội hóa, việc hoàn thành các tiêu chí NTM chậm”.
 
Hạ tầng giao thông còn nhiều trở ngại. Hiện, toàn xã mới bê tông hóa được 14,4/27,7 km; đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa mới đạt 2 km. Đường giao thông ngõ, xóm mới bê tông hóa được 0,9/31,7 km, các tuyến đường cứng hóa, cấp phối nhiều đoạn đã xuống cấp, đi lại khó khăn; đường nội đồng hầu như là đường đất. Đường đến các xóm xa trung tâm như Thung, Thêu rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa, đi lại trơn trượt.
 
Tiêu chí hộ nghèo, thu nhập đối với các xã vùng cao thường song song với nhau, đạt cả hai hoặc không đạt. Thời gian qua, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, tận dụng tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế; triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo hướng đến địa bàn khó khăn. Nguồn thu nhập của người dân chủ yếu từ nông, lâm nghiệp với cây lúa, hoa màu, keo lai và chăn nuôi gia súc. Toàn xã có 242 ha lúa, năng suất bình quân 54 tạ/ha, các loại rau màu đạt 18 ha, keo lai 1.193 ha, 1.594 con trâu, bò, 2.878 con lợn, 43.500 con gia cầm. Người dân các xóm gần chợ Chiềng và trung tâm xã có mức thu nhập khá hơn các xóm còn lại, đặc biệt xóm Thung, Thêu cách xa trung tâm 8-10 km, giao thông đi lại khó khăn, địa hình đồi núi, đất sản xuất phân tán, chuyển đổi cây trồng chưa hiệu quả, đầu ra nông sản bấp bênh.
 
Tiêu chí số 9 - nhà ở dân cư khó thực hiện khi toàn xã mới có 127 hộ có nhà đạt chuẩn. Do thu nhập thấp, nhiều hộ không làm được nhà đạt chuẩn, diện tích hẹp, công trình vệ sinh thiếu thốn, hệ thống thoát nước không đảm bảo, còn nhiều nhà tranh tre, nứa lá.
 
Những năm qua, nhờ chính sách hỗ trợ và các nguồn xã hội hóa, xã luôn quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông, công trình thủy lợi và các công trình công cộng phục vụ phát triển KT-XH, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, từ đầu năm đến nay, xã đã cứng hóa 1,1 km đường trục xã, sửa chữa 7 km đường từ trung tâm xã đến xóm Thung; tổ chức phát dọn kênh mương, dọn dẹp hành lang, ngõ xóm, sửa chữa nhiều tuyến mương, bai thủy lợi. Tuy nhiên, các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa, tổ chức sản xuất chưa đạt được, chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra.

Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction