dt 5112020932 123609996 791168801732157 5Đời sống kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, hệ thống hạ tầng yếu kém... Thực trạng khó khăn trên tại xã vùng cao Quyết Chiến (Tân Lạc) đang dần được cải thiện nhờ Chương trình 135 tiếp sức.

 

Đồng chí Bùi Văn Bến, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Sau sáp nhập, xã còn 5 xóm với 366 hộ, gần 1.700 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm 98%. Thời điểm năm 2018 trở về trước, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của xã chiếm gần 56%, trong đó, hộ nghèo chiếm 22,68%, cận nghèo chiếm 32,78%. Thực hiện chủ trương đầu tư Chương trình 135 đối với các xã đặc biệt khó khăn, Quyết Chiến là một trong những địa phương hưởng lợi. Đặc biệt, từ năm 2019, xã được phân quyền làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc chương trình, tạo điều kiện để chính quyền và Nhân dân phát huy dân chủ, quyết định việc bố trí các công trình phù hợp với thực tế địa phương, thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của chương trình. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ xã và cộng đồng được tập huấn nâng cao năng lực, kinh nghiệm tổ chức, quản lý, vận hành các công trình, dự án, tạo thuận lợi về mặt kỹ thuật để triển khai đúng tiến độ, đảm bảo quy trình, thủ tục, chất lượng công trình.
 
Bên cạnh việc thành lập, củng cố Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 135 cấp xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách xóm, nhất là với các xóm đặc biệt khó khăn, xã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong Nhân dân bằng hình thức họp dân lấy ý kiến xây dựng các công trình, dự án. Lồng ghép tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất để phục vụ thi công công trình, tuyên truyền để người dân hiểu về nội dung, mục tiêu, ý nghĩa chương trình.
 
Giai đoạn 2019-2020, xã được hỗ trợ hơn 1,7 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng. Từ nguồn vốn đã thực hiện công trình đường liên xóm Bắc Hưng đi xóm Thung, tổng kinh phí 370 triệu đồng; công trình nhà hiệu bộ trường mầm non xã Quyết Chiến, tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; công trình nhà văn hóa xóm Biệng, tổng kinh phí 350 triệu đồng. Các công trình được triển khai đã huy động nguồn lực Nhân dân đóng góp kinh phí 90 triệu đồng.
 
Một trong những ưu tiên của Chương trình 135 đối với xã vùng cao Quyết Chiến là hỗ trợ phát triển sản xuất, nhằm thúc đẩy thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong các năm 2019-2020, Nhân dân các xóm thuộc diện hộ nghèo đã được hỗ trợ 9,1 tấn phân bón để cải tạo vườn tạp, góp phần tăng năng suất cây trồng. Cũng từ nguồn vốn chương trình hỗ trợ giống vật nuôi cho các hộ, với tổng kinh phí 244 triệu đồng.
 
Đồng chí Chủ tịch UBND xã khẳng định: Chương trình có sự tác động tích cực đặc biệt đến người dân toàn xã, thông qua các chỉ số quan trọng như thu nhập của người dân được hưởng lợi tăng lên rõ rệt, có thêm công cụ sản xuất, cây trồng, vật nuôi được hỗ trợ đáp ứng yêu cầu của địa phương và nhu cầu thị trường. Mức sống của các hộ thuộc diện đầu tư của chương trình được cải thiện trên mọi mặt. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo được Nhân dân đồng tình ủng hộ, tạo đà cho sản xuất phát triển, cải thiện đời sống, làm thay đổi diện mạo nông thôn, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Dự kiến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 30 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 22%.

Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction