dt 4112020917 41065fd2 8930 436d 95f2 92bThực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng 7 (khóa X) về "Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 - 2020” (Đề án 61), trong 10 năm qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lạc Thủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, huy động nông dân toàn huyện chung tay thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM.

 

Nổi bật trong thực hiện Đề án 61 là phong trào nông dân thi đua SX-KD giỏi được duy trì, không ngừng phát triển. Tập trung vào các ngành nghề: kinh doanh dịch vụ, mô hình VAC, chăn nuôi, trồng trọt... Các cấp Hội đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn của tổ chức Hội, hàng năm tổ chức cho hội viên nông dân toàn huyện đăng ký danh hiệu hộ SX-KD giỏi các cấp. Trong 10 năm có 54.587 lượt hộ hội viên đăng ký danh hiệu, qua bình xét có 30.847 hộ đạt danh hiệu SX-KD giỏi các cấp.  
 
Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã trở thành phương tiện hữu hiệu hỗ trợ vốn ưu đãi cho nông dân, đặc biệt đối với nông dân nghèo để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu; góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM. Đến nay, tổng nguồn Quỹ HTND huyện quản lý trên 4,5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, đã có 290 hộ hội viên toàn huyện được vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
 
Cùng với đó, nhằm tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân, Hội phối hợp Ngân hàng NN&PTNT thẩm định, hỗ trợ các hộ hội viên đủ điều kiện mua máy nông nghiệp. Đã có 57 hộ hội viên được hỗ trợ mua 57 máy nông nghiệp phục vụ sản xuất, với tổng trị giá trên 1,1 tỷ đồng.
 
Trong xây dựng NTM, HND các xã, thị trấn đã vận động cán bộ, hội viên, người dân hiến trên 8.100 m2 đất, đóng góp trên 1 tỷ đồng, trên 174.000 ngày công lao động xây dựng, tu sửa các công trình công cộng. Kết quả, đã làm mới, sửa chữa gần 680 km đường giao thông nông thôn; làm mới, sửa chữa trên 55 km đường nội đồng; gần 830 km kênh mương được kiên cố, sửa chữa, nạo vét; đào đắp 2.650m3 đất, đá... 
 
Thông qua việc thực hiện hiệu quả Đề án 61 đã góp phần tạo dựng niềm tin, thu hút sự tham gia của nhiều hội viên vào tổ chức Hội. Đến nay, toàn huyện có 11.073 hội viên (chiếm 103,8% hộ nông nghiệp). Hàng năm, số cơ sở Hội đạt vững mạnh từ 85 - 90%; chi hội đạt vững mạnh và khá từ 75 - 80%. 10 năm liên tục, HND huyện Lạc Thủy được HND tỉnh xếp ở tốp dẫn đầu, trong đó có 5 năm  xếp thứ nhất. 
 
Đồng chí Lê Thị Lanh, Phó Chủ tịch HND huyện cho biết: Thực hiện Đề án 61 đã mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho hội viên nông dân, nâng cao vị thế, vai trò của HND các cấp. Đời sống của người dân nông thôn được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, huyện đã hình thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung quy mô cánh đồng mẫu lớn; vùng sản xuất cây ăn quả có múi tập trung cơ bản hình thành với diện tích trên 1,3 ha. Thời gian tới, để việc thực hiện Đề án 61 đạt hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nông dân, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển bền vững, HND huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và cán bộ, hội viên, nông dân; tập trung xây dựng các chương trình, đề án cụ thể để các địa phương phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình về phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM...

Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction