dt 11720201542 a5 "Xã Ngọc Lương được UBND tỉnh và huyện Yên Thủy chọn làm xã điểm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, nên xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp. Bên cạnh đó, được sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình, tích cực của Nhân dân, từ đó huy động được các nguồn lực từ Nhân dân, tạo thành các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM” - đồng chí Lê Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Lương (Yên Thủy) chia sẻ.

 

Trong 10 năm (2010-2020) triển khai thực hiện Chương trình MTQG XDNTM, bộ máy chỉ đạo thực hiện chương trình của xã Ngọc Lương được thành lập và kiện toàn, đây là yếu tố rất quan trọng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn xã. Cụ thể, xã đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM do Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban và Ban quản lý xây dựng NTM do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Phân công cán bộ phụ trách NTM. Xã thành lập Ban phát triển xóm do Trưởng xóm làm Trưởng ban.
 
Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ về NTM, từ đó, Nhân dân tự nguyện hiến đất ở, đất nông nghiệp để mở rộng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi xã hội. đóng góp tiền của, công lao động, chỉnh trang nhà cửa, khu dân cư, cải tạo vườn tạp, thực hiện tường rào xanh, ngõ sạch đẹp, văn minh… Nhờ đó, bộ mặt nông thôn đã thay đổi, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên rõ rệt. An ninh chính trị luôn ổn định và giữ vững.
 
Năm 2010, xã Ngọc Lương bắt tay vào thực hiện xây dựng NTM với nhiều khó khăn, các chỉ tiêu của tiêu chí thấp, chưa đạt so với yêu cầu chung theo Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2011, xã Ngọc Lương mới đạt 5/19 tiêu chí. Đến năm 2015, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND, xã đã phấn đấu nâng cao chỉ tiêu các tiêu chí chung, đạt 19/19 tiêu chí, xã Ngọc Lương được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM theo Quyết định số 1124/QĐ-UBND, ngày 30/6/2015. 
 
Năm 2011, tổng giá trị sản xuất của xã Ngọc Lương là 77.425 triệu đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 10,6 triệu đồng, mức tương đối thấp so với bình quân thu nhập của tỉnh thì đến năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,79%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm chiếm 95,4%. Tổng nguồn kinh phí huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của xã giai đoạn 2010-2020 ước đạt trên 145 tỷ đồng.
 
Hệ thống chính trị của xã tiếp tục được củng cố, tăng cường, công tác cán bộ được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa, với 100% cán bộ, công chức đạt chuẩn, 100% các tổ chức chính trị đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. ANTT nông thôn ổn định, các phong trào, mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố, nhân rộng.
 
Đến nay, xã Ngọc Lương đã và đang là xã dẫn đầu toàn huyện về thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Đây chính là cơ sở, điều kiện để Ngọc Lương tiếp tục hoàn chỉnh, hoàn thành và nâng cao chất lượng các mục tiêu, chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng NTM. Để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng chí Lê Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Đảng ủy, chính quyền xã Ngọc Lương đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, tổng giá trị sản xuất tăng thêm đạt khoảng 438 tỷ đồng, giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 1 - 2%. Thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 15%/năm. Từng bước đưa xã Ngọc Lương ngày càng phát triển, xứng tầm với ưu thế, thế mạnh của xã. Hiện nay, xã Ngọc Lương đã ra nghị quyết xây dựng xã đạt tiêu chí NTM nâng cao và khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2019- 2020.
 
Nếu mô hình thành công thì Ngọc Lương một lần nữa khẳng định là xã đi đầu trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện Yên Thủy nói riêng, của tỉnh nói chung. Ngọc Lương thực sự là điểm sáng cho các xã, trong ngoài huyện đến thăm quan, học tập kinh nghiệm xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tới.
 
Xuân Thiên  
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction