Huyện Đà Bắc có diện tích tự nhiên 77.976,81 ha, 20 đơn vị hành chính, gồm 19 xã, 1 thị trấn với dân số 54.497 người. Toàn huyện có 18/20 xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn, hộ nghèo ở mức cao, chiếm 50%. Xuất phát điểm thấp là khó khăn, thách thức lớn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) của huyện.


Người dân xã Hiền Lương (Đà Bắc) phát triển nuôi cá trên lòng hồ sông Đà thúc đẩy kinh tế hộ gia đình.

Hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người đạt 11,21 triệu đồng/năm. Trung bình mỗi xã mới đạt 2,68 tiêu chí/xã (đạt 2 - 4 tiêu chí), sản xuất nông nghiệp còn manh mún, lạc hậu, giá trị hàng hoá chưa cao, chưa hình thành được vùng sản xuất.

Bằng sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của nhân dân, Chương trình MTQG về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020 của huyện đến thời điểm này đã đạt kết quả đáng khích lệ. Trong đó, nổi bật là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền trong xây dựng NTM. Quá trình triển khai, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thường xuyên quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về chương trình xây dựng NTM. Đồng thời, phát động sâu rộng phong trào chung tay xây dựng NTM trong toàn huyện.

Trao đổi với đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện được biết, với quan điểm xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, xác định vừa làm, vừa học hỏi, rút kinh nghiệm, dễ làm trước, khó làm sau, trong suốt quá trình triển khai thực hiện chương trình, cấp ủy, chính quyền các cấp đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện, động viên tinh thần để người dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng NTM.

Kết quả huy động nguồn lực từ năm 2011-2019, toàn huyện huy động được trên 1.864 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn trực tiếp từ chương trình NTM gần 66 tỷ đồng, cộng đồng dân cư đóng góp bằng ngày công lao động, hiến đất... quy thành tiền 30,673 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã có 3 xã đạt chuẩn NTM (Tu Lý, Hào Lý, Hiền Lương); 10 xã đạt từ 10 -14 tiêu chí; 3 xã đạt 11 tiêu chí; 5 xã đạt 10 tiêu chí; 6 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí. Số tiêu chí bình quân đạt 11,5 tiêu chí/xã.

Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng NTM, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, các ngành, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội đã phát động phong trào thi đua với nhiều chủ đề, hình thức phong phú như: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa”, "Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh” gắn với tiếp tục "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào "Phụ nữ chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”… Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia đóng góp tiền, ngày công, hiến đất… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, được phổ biến, nhân rộng, nhiều tập thể, cá nhân, gia đình tham gia đóng góp tiền của, công sức cho xây dựng NTM. Điển hình như các xã: Tiền Phong, Tu Lý, Đồng Chum... có những hộ hiến từ 1.000 - 3.000 m2 đất để xây dựng công trình; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế (trồng cây dược liệu Sacha Inchi ở các xã: Tu Lý, Hào Lý, Toàn Sơn, Hiền Lương), mô hình sản xuất lúa đặc sản J02 (xã Mường Chiềng); chuỗi liên kết sản xuất cá sạch (xã Hiền Lương)...

Cũng theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, sau 10 năm (2010 - 2019) thực hiện phong trào thi đua "Huyện Đà Bắc chung sức xây dựng NTM”, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện. Các chương trình, dự án được quan tâm chỉ đạo lồng ghép thực hiện theo tiêu chí xây dựng NTM. Năm 2019, ước thu nhập bình quân toàn huyện đạt 26,5 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 33%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49,16%...

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction