Nông thôn
 Ngày 21/11, Đoàn thẩm tra mức độ đạt tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) của tỉnh đã thẩm tra hồ sơ, khảo sát thực tế để đề nghị công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019.
 
Đoàn công tác của tỉnh thăm quan mô hình trồng hoa lan cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).
 
Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến nay, huyện Lương Sơn đã có 19/19 xã đạt chuẩn NTM. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt phát triển KT-XH và dân sinh. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được chú trọng, nhiều mô hình theo chuỗi liên kết có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 dự kiến giảm còn 3,41%; thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng. UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức đánh giá đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM.
 
Sau khi đi khảo sát thực tế tại một số xã trên địa bàn huyện, đoàn thẩm tra đã làm việc với UBND huyện Lương Sơn đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện. Cơ bản thống nhất đánh giá huyện Lương Sơn đạt chuẩn tất cả các tiêu chí huyện NTM. Đề nghị UBND huyện cần bổ sung tài liệu minh chứng, rà soát lại các số liệu trong hồ sơ, bản thuyết minh và phóng sự, sớm hoàn thiện hồ sơ đến ngày 25/11 gửi về cơ quan thường trực để trình UBND tỉnh bỏ phiếu xét công nhận huyện Lương Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019. 
 
Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Lương Sơn tiếp thu các ý kiến của đoàn thẩm tra, cam kết chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm hoàn thiện bộ hồ sơ, tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, trong đó, khẩn trương khắc phục một số hạn chế, tập trung nâng cao chất lượng tất cả các tiêu chí để huyện Lương Sơn thực sự xứng đáng đạt chuẩn NTM năm 2019.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Super User