Những năm qua, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của xã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời nắm chắc tình hình thực tế của địa phương, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách từng lĩnh vực công tác. Xã xây dựng kế hoạch từng năm, lập đề án, xây dựng phương án lập quy hoạch XDNTM theo 19 tiêu chí để chỉ đạo, điều hành thực hiện.

Giúp cán bộ, nhân dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của XDNTM, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể của Sơn Thủy đã vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua các cuộc họp ở khu dân cư, hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc giao lưu dưới hình thức sân khấu hóa... Theo đó đã nhận được sự thống nhất, đồng thuận trong nhân dân. Nhiều gia đình tự giác hiến đất giúp xã có công trình, tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm sạch, đẹp. Người dân cũng tích cực tham gia các đề án cánh đồng thu nhập cao, mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển KT-XH.

Xã Sơn Thủy (Kim Bôi) phát triển nghề mây, tre đan, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nữ.

Đồng chí Bạch Công Lương, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Năm 2019, xã Sơn Thủy được UBND huyện Kim Bôi giao về đích XDNTM. Trong quá trình triển khai thực hiện, xã xác định người dân giữ vai trò chủ thể. Đảng ủy, UBND xã giao các ngành, đoàn thể trực tiếp phụ trách các tiêu chí. Đặc biệt, để hoàn thành tiêu chí thu nhập, xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn, tư vấn, giới thiệu việc làm cho bà con. Những năm qua, xã mở nhiều lớp dạy nghề, chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, sửa chữa máy nông nghiệp, may túi siêu thị, nghề mây, tre đan, giúp người dân được đào tạo nghề, có cơ hội tìm việc làm ổn định. Qua điều tra, rà soát, năm 2019, Sơn Thủy còn 11,2% hộ nghèo. Nhằm hoàn thành tiêu chí hộ nghèo, xã luôn cố gắng đảm bảo quyền lợi cho người dân; có kế hoạch, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo như hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ các loại máy cắt cỏ, phay đất, cày bừa... giúp các hộ sản xuất thuận lợi.

Trên địa bàn đã thực hiện có hiệu quả các mô hình nuôi trâu, bò sinh sản, gà thả vườn; trồng bí đỏ, mướp đắng lấy hạt, rau các loại; mở rộng diện tích cây ăn quả có múi, nhất là cây nhãn đã được cấp nhãn hiệu tập thể "Nhãn Sơn Thủy". Từ năm 2015 đến nay, bằng các nguồn vốn lồng ghép, xã tổ chức được 39 lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi cho 1.840 lượt người; xây dựng 4 mô hình phát triển sản xuất; triển khai đề án cải tạo vườn tạp được 2.000 cây bưởi Diễn, diện tích hơn 6 ha với 42 hộ tham gia.

Song song với nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo, định hướng, khuyến khích người dân phát triển các dịch vụ nông thôn, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vận tải, máy móc công nghiệp, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống. Gần đây, xã phát triển nghề mây, tre đan, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 400 chị em, tăng thêm thu nhập đáng kể cho các gia đình. Nhờ đa dạng ngành nghề sản xuất, đã nâng thu nhập bình quân đầu người của xã từ 16 triệu đồng năm 2015 lên khoảng 32 triệu đồng năm 2019.

Trong những năm qua, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tổng kinh phí XDNTM của Sơn Thủy đạt trên 141.744 triệu đồng. Xã ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là những tiêu chí trợ giúp đắc lực thúc đẩy KT-XH như giao thông, thủy lợi, điện, thu nhập, tổ chức sản xuất, hộ nghèo... từ đó tạo đà thực hiện các tiêu chí khác. Đến nay, Sơn Thủy đạt 19 tiêu chí NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction