dt 20720201033 1 20200714 164119Xác định công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tạo nền tảng cho công tác giảm nghèo bền vững (GNBV), những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để thực hiện và đã mang lại hiệu quả tích cực.

 

Trực tiếp tham mưu cho UBND tỉnh việc xây dựng cơ chế, chính sách, lộ trình triển khai, thực hiện công tác GNBV trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Trên cơ sở kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020, hàng năm, tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Đồng thời ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương dành cho lĩnh vực này. Ngành LĐ-TB&XH tổ chức điều tra, khảo sát, phê duyệt danh mục đào tạo nghề nghiệp, phê duyệt định mức chi phí đào tạo nghề nghiệp, theo đó xây dựng kế hoạch đào tạo nghề sát thực, cụ thể, đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh sớm xác định mục tiêu là giúp người lao động (NLĐ) có tay nghề, để phục vụ nhân lực cho tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, công tác đào tạo nghề được gắn với phát triển chế biến tinh, chế biến sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị, kết hợp với các biện pháp về tổ chức sản xuất, tiêu thụ hàng hóa nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn.

Để phát huy hiệu qủa công tác đào tạo nghề cho NLĐ, tỉnh đã mở 131 lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn cho 7.223 lượt người là cán bộ, công chức cấp xã từ nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện, giai đoạn 2016-2019, tỉnh đã đào tạo nghề cho 17.732 lao động. Theo thống kê, bình quân mỗi năm có khoảng 15.800 lao động được giải quyết việc làm. Cơ bản lao động sau khi được đào tạo đã có công việc ổn định, tạo thu nhập cho gia đình, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Với sự kết nối của ngành LĐ-TB&XH, trong 5 năm qua đã giới thiệu, phối hợp với 176 lượt doanh nghiệp đến tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh, qua đó tuyển chọn, đưa 3.405 người đi xuất khẩu lao động. Thông qua chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2016-2020 tỉnh đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo, cụ thể giảm được 3,16%/năm (chỉ tiêu đặt ra giảm 3%/ năm). Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ từ việc đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho NLĐ.

Xác định đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho NLĐ là "cần câu” giúp người dân thoát nghèo, hoạt động này không ngừng được đẩy mạnh. Trong những tháng đầu năm, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, công tác dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm bị lắng xuống. Để góp phần khôi phục lại nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, ngay sau đợt giãn cách xã hội, ngành LĐ-TB&XH đã khởi động lại hoạt động đào tạo nghề, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp được 3.243 người, bằng 57% so với cùng kỳ năm trước, bằng 20,9% kế hoạch năm.

Nỗ lực kết nối cung - cầu lao động, 6 tháng qua, toàn tỉnh ước giải quyết việc làm trong nước cho 5.000 lao động, bằng 62% so với cùng kỳ năm trước, bằng 31% kế hoạch năm. Hiện tại, các hoạt động đào tạo nghề, kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn tỉnh được triển khai tích cực để đạt được mục tiêu, kế hoạch giải quyết việc làm cho NLĐ, tạo nền tảng cho thực hiện mục tiêu GNBV.

Nguồn:http://www.baohoabinh.com.vn/

Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction