Nông dân

 Là 1 trong 4 tổ chức Hội nhận ủy thác của Ngân hàng CSXH, Hội Nông dân các cấp đã bám sát mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, phối hợp với Ngân hàng CSXH chỉ đạo các cấp Hội nhận ủy thác cho vay tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ nhanh chóng đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách, cải thiện đời sống của hội viên nông dân, góp phần ổn định xã hội.

Từ vốn vay ưu đãi của Ngân hàngCSXH, nông dân xã Yên Thượng (Cao Phong) đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò ổn định cuộc sống.

Đến hết tháng 9, tổng dư nợ của các chương trình ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác do Hội Nông dân quản lý là 807.787 triệu đồng; số tổ là 721 tổ, số hộ vay vốn là 27.062 hộ, nợ quá hạn 771 triệu đồng; là tổ chức Hội có thị phần cao nhất trong 4 tổ chức Hội nhận ủy thác. Nhờ đó, các chính sách tín dụng ưu đãi đã đến kịp thời, đúng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

Older news items:

Written by Super User