Huyện Kim Bôi có 20 xã và 8 xóm thuộc diện đầu tư Chương trình 135; trên 24.580 hộ dân tộc thiểu số (DTTS); trong 5.485 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 20,14% dân số) thì số hộ nghèo người DTTS chiếm tỷ lệ 98,59%. Nhìn vào những con số trên có thể thấy áp lực dồn lên công tác dân tộc cũng như công tác hỗ trợ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS của huyện Kim Bôi rất lớn.


Được hỗ trợ về kỹ thuật và giống, người dân xóm Lươn, xã Thượng Tiến (Kim Bôi) nâng cao hiệu quả thâm canh lúa vụ mùa 2019, năng suất bình quân đạt khoảng 68 tạ/ha.
 
Xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK) Thượng Tiến đang tích cực triển khai các chương trình giảm nghèo với trọng tâm là công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, đối tượng chính là hộ nghèo và cận nghèo. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bùi Thanh Thụ, đây là hành trình đầy gian nan bởi xã đang có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo cao (31,8% hộ nghèo và 19,03% hộ cận nghèo). Xác định cần đầu tư đúng hướng và có trọng tâm thì nỗ lực giảm nghèo mới đạt kết quả, xã đã tích cực lồng ghép nguồn lực để thực hiện các hoạt động hỗ trợ sản xuất phù hợp với thực tế. Qua hỗ trợ, nhiều hộ đã áp dụng KHKT nâng cao hiệu quả thâm canh lúa, ngô, mạnh dạn chuyển đổi trồng cây ăn quả, tham gia liên kết nuôi gà an toàn sinh học, đầu tư nuôi nấm, ong, bò sinh sản, có hộ còn học nghề mây, tre đan… Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của người dân Thượng Tiến với quyết tâm vươn lên thoát nghèo và hướng tới làm giàu.
 
Trên phạm vi toàn huyện, những năm qua, Kim Bôi đã tích cực triển khai nhiều chương trình, chính sách, dự án đặc thù dành cho vùng DTTS và miền núi ĐBKK. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ người dân đầu tư phát triển sản xuất. Trong 5 năm (2014 - 2019), riêng Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 đã đầu tư tổng nguồn vốn trên 26 tỷ đồng để hỗ trợ trên 15,5 nghìn lượt hộ. Trong đó, tập huấn chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ giống lúa, ngô, cây ăn quả, phân bón cho 7.913 hộ; xây dựng 31 lượt mô hình sản xuất cho nhân dân 31 lượt xã với 4.138 lượt hộ tham gia; khoảng 1.150 nhóm hộ với 3.456 hộ được hỗ trợ máy móc, thiết bị và công cụ phục vụ sản xuất… Trong thời gian thực hiện, các đối tượng thụ hưởng chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo thuộc vùng ĐBKK, vùng DTTS. Do đó, đã tạo chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo động lực giúp đồng bào vượt khó vươn lên.  
 
Đồng chí Bùi Văn Dùm, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi khẳng định: Trong bối cảnh khó khăn về nguồn lực, việc xác định rõ các trọng tâm đầu tư giúp huyện Kim Bôi nâng cao hiệu quả công tác dân tộc cũng như công tác hỗ trợ giảm nghèo vùng đồng bào DTTS. Nhìn chung, công cuộc giảm nghèo của địa phương đã có chuyển biến đáng ghi nhận. Trong giai đoạn 2011 – 2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm từ 53,79% xuống còn 21,15%; giai đoạn 2016 – 2020, chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm từ 35,04% xuống còn 20,14%. Với đà giảm nghèo đang có, huyện đặt mục tiêu trong giai đoạn 2019 – 2024 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân khoảng 4%/năm; phấn đấu đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người ở các xã ĐBKK đạt trên 24 triệu đồng/người/năm, giảm số xã khu vực III xuống còn dưới 30% tổng số xã, thị trấn. Từ đó, quyết tâm hướng tới các giá trị bền vững trong công cuộc phát triển của địa phương. 

Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction