Phát triển Giáo dục, đào tạo ở nông thôn

 Chi cục Trồng trọt và BVTV vừa phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Kim Bôi mở lớp đào tạo nghề trồng cây dược liệu.

Lớp đào tạo nằm trong khuôn khổ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 được tổ chức tại xã Hùng Tiến với 20 học viên tham gia.

Có điều kiện tự nhiên phù hợp cho các loại cây dược liệu như xả, xạ đen, giảo cổ lam sinh trưởng và phát triển, nhưng việc sản xuất cây dược liệu trên địa bàn huyện Kim Bôi hiện nay chỉ ở quy mô nhỏ lẻ, tự phát, sản phẩm chủ yếu chế biến thô nên giá trị kinh tế không cao. Chương trình đào tạo kéo dài trong thời gian 3 tháng, phương pháp giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, bố trí kế hoạch đào tạo phù hợp với ổn định sản xuất của nông dân. Quá trình học tập, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây dược liệu để áp dụng vào việc trồng trọt của hộ gia đình. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất, thúc đẩy triển khai các giải pháp thực hiện Đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp tại địa phương.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Super User