Phát triển Giáo dục, đào tạo ở nông thôn

 Hiện, toàn tỉnh có 222 tổ hợp tác (THT), trong đó 164 THT có đăng ký với chính quyền cấp xã và 216 THT đang hoạt động. Đã giải thể 39 THT, có 4 THT chuyển thành lập HTX, còn 6 THT tạm ngừng hoạt động.


Lao động nông nhàn xã Dân Hạ, Kỳ Sơn tham gia làm việc tại tổ hợp tác sản xuất chổi chít.
 
Các THT chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý công trình thủy lợi nhỏ, một số ít hoạt động tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ vệ sinh môi trường; hoạt động của THT hướng vào mục đích giúp đỡ, tương trợ giữa tổ viên với nhau, giúp khắc phục yếu kém như thiếu vốn, thiếu công cụ, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh. 6 tháng đầu năm 2019, tổng số thành viên trong các THT khoảng 7.437 người, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên khoảng 1,25 triệu đồng/người/tháng, doanh thu bình quân 1 THT khoảng 287,3 triệu đồng.
Nguồn: baohoabinh.com.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Super User