Đưa chúng tôi đi thăm lớp may công nghiệp do Trung tâm HTCĐ xã tổ chức được đặt tại trường tiểu học xã Mỵ Hòa (Kim Bôi), đồng chí Nguyễn Văn Công, cán bộ thường trực Trung tâm HTCĐ xã Mỵ Hòa cho biết: "Lớp may công nghiệp được tổ chức với 25 học viên, học từ tháng 8/2018.


Trung tâm học tập cộng đồng xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) phối hợp tổ chức lớp may công nghiệp cho 25 học viên.

Khó khăn về cơ sở vật chất nên trung tâm phải đặt nhờ địa điểm tại trường tiểu học Mỵ Hòa. Tuy nhiên, khắc phục thiếu thốn, lớp học diễn ra đúng theo kế hoạch. Ngoài lớp học này, từ đầu năm đến nay, Trung tâm HTCĐ xã đã tổ chức lớp mây - tre đan cho 27 học viên. Kết thúc lớp học, các học viên có thể thực hành nghề một cách thành thạo.”

Trung tâm HTCĐ xã Mỵ Hòa được thành lập từ năm 2008. Đến nay, cơ sở vật chất của trung tâm vẫn còn thiếu thốn, kinh phí hoạt động eo hẹp, ban giám đốc có sự thay đổi. Đặc biệt là địa bàn xã rộng, dân số không tập trung, cơ sở hạ tầng còn yếu; trình độ dân trí chưa đồng đều; tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn, đời sống người dân vất vả; công tác tuyên truyền chưa kịp thời, các câu lạc bộ phát triển cộng đồng hoạt động chưa hiệu quả, chưa có sự gắn kết với Trung tâm HTCĐ. Thực tế đó đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động của Trung tâm HTCĐ.

Đồng chí Hà Công Tiến, Giám đốc Trung tâm HTCĐ xã cho biết: Khắc phục khó khăn, trung tâm đã tập trung phát triển quy mô, tổ chức. Đến nay, toàn xã có 8 câu lạc bộ phát triển cộng đồng cấp xóm với 26 nhóm thành viên, 465 hội viên. Trung bình mỗi năm, trung tâm tổ chức được 25 chuyên đề với khoảng hơn 2.600 lượt người tham dự. Thực hiện các mục tiêu xây dựng xã hội học tập, đến nay, 100% người trong độ tuổi từ 15 - 60 trên địa bàn xã đã được xóa mù chữ. Trình độ tin học, ngoại ngữ của CB, CC, VC cũng đã được nâng lên đáng kể. Tổng số CB, CC, VC có trình độ tin học A trở lên trên 95%; trình độ ngoại ngữ bậc A trở lên trên 14%.

Đặc biệt, Trung tâm HTCĐ xã đã quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CB, CC và người lao động. Hiện cán bộ cấp xã của xã Mỵ Hòa có trình độ chuyên môn đạt chuẩn chiếm 92,3%; lao động nông thôn được tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, chuyển giao KHCN tại Trung tâm HTCĐ đạt 70%. Ngoài ra, người lao động có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn được tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năng sống đạt tỷ lệ gần 44%; học sinh - sinh viên được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục đạt tỷ lệ 100%.

Từ những kết quả đã đạt được, Trung tâm HTCĐ xã Mỵ Hòa phấn đấu năm 2018 sẽ hoàn thành mục tiêu nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho CB, CC, VC; 70% lao động nông thôn tham gia học tập, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ sản xuất tại các Trung tâm HTCĐ; tăng tỷ lệ lao động nông thôn tham gia học tập. Trung tâm HTCĐ xã sẽ phối hợp mở trên 20 lớp cho 1.300 lượt người tham gia tập huấn chuyển giao KHKT.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction