Năm 1998, Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã Cao Sơn (Đà Bắc) được thành lập. Đây là TTHTCĐ đầu tiên của tỉnh và là một trong số những TTHTCĐ đầu tiên của cả nước. Sau 20 năm hoạt động, trung tâm đã có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển KT- XH của địa phương.


Người dân xã Cao Sơn (Đà Bắc) tìm hiểu thông tin, kiến thức tại Trung tâm học tập cộng đồng xã.

Ngay từ khi mới đi vào hoạt động, Trung tâm đã đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò của TTHTCĐ; tham gia các đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm. Đồng thời, quan tâm triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, tích cực, chủ động trong chỉ đạo hoạt động TTHTCĐ, quản lý sử dụng có hiệu quả kinh phí hoạt động. Đặc biệt là phát triển các câu lạc bộ phát triển cộng đồng thôn. Nhờ vậy, giai đoạn 1999 – 2008, trung tâm đã phối hợp tổ chức được 47 lớp học xóa mù chữ, phổ cập giáo dục cho hơn 1.300 lượt người và 26 chuyên đề cho gần 1.700 lượt người. Từ năm 2009 đến nay đã tổ chức được 502 hoạt động giáo dục, tư vấn, thông tin. Các hoạt động trung tâm tổ chức và phối hợp tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo người dân, học viên là: thi bằng lái xe, tư vấn sử dụng vốn vay, kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt, chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, dạy nghề thủ công, tư vấn hỗ trợ pháp lý…

Đồng chí Bàn Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc TTHTCĐ xã Cao Sơn cho biết: Trung tâm đi vào hoạt động đã góp phần nâng cao mặt bằng dân trí. Hiện 85% cán bộ cấp xã có bằng chuyên môn theo quy định. Kết quả phổ cập giáo dục (PCGD), xóa mù chữ đạt được theo yêu cầu giúp xã hoàn thành tiêu chí số 5 và số 14 trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại thời điểm tháng 9/2018, 100% trẻ 5 tuổi và 6 tuổi đi học đúng độ tuổi, tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 – 60 tuổi biết chữ đạt 99,56%; xã đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, PCGD tiểu học mức độ 3, PCGD THCS mức độ 3. Trung tâm HTCĐ đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về pháp luật, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo. Hiện nay, thu nhập bình quân toàn xã đạt hơn 17,5 triệu đồng/người/năm.

Ngoài ra, TTHTCĐ xã Cao Sơn cũng góp phần thúc đẩy thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đặc biệt là bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay, toàn xã có 7/9 xóm, khu dân cư văn hóa, 78% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 8 xóm có nhà văn hóa thôn, bản được xây dựng. Vấn đề bảo vệ môi trường nơi sinh sống được quan tâm, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng cao. Trung tâm HTCĐ đã góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân thông qua các chuyên đề về lĩnh vực giáo dục, y tế. Người học có thái độ hợp tác trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tuân thủ các nguyên tắc phòng - chống dịch bệnh, sử dụng thực phẩm an toàn vệ sinh; chủ động, tích cực tham gia BHYT, tiêm phòng cho trẻ em.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction