Phát triển Giáo dục, đào tạo ở nông thôn

 Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở LĐ-TB&XH) đã tổ chức 8 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện: Cao Phong, thành phố Hòa Bình, Kỳ Sơn, Kim Bôi, Lạc Sơn, Đà Bắc với sự tham gia của 269 lượt doanh nghiệp, 3.140 lao động, trong đó có 1.650 lao động được phỏng vấn.

Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức tư vấn việc làm thường xuyên tại trụ sở và phối hợp tổ chức 17 cuộc tư vấn giới thiệu việc làm tại các địa phương cho 2.165 lao động.

 Các cuộc tư vấn giới thiệu việc làm và các phiên giao dịch việc làm lưu động tạo cơ hội cho người lao động tìm kiếm được việc làm phù hợp, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Super User