Phát triển Giáo dục, đào tạo ở nông thôn

 9 tháng năm 2018, trạm Khuyến nông, khuyến lâm huyện Yên thủy đã chủ động phối hợp với các đơn vị sản xuất và cung ứng giống, vật tư nông nghiệp có uy tín, chất lượng phục vụ sản xuất. Kết quả đã cung ứng 10 tấn giống lúa, ngô các loại, 90 tấn phân bón và 1.000kg thuốc BVTV, thuốc thú y các loại. 


Nông dân xã Lạc Lương (Yên Thủy) thu hoạch lúa mùa.

Bên cạnh đó, Trạm tổ chức được 30 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho 900 lượt người tham gia, cấp phát 2.000 tờ quy trình kỹ thuật, tờ rơi, sách mỏng về trồng trọt, chăn nuôi cho người dân, duy trì hoạt động của 29 câu lạc bộ khuyến nông… Từ đó, góp phần hỗ trợ nông dân, đẩy mạnh phong trào sản xuất nông nghiệp tại địa phương.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

Newer news items:

Older news items:

Written by Super User