Đà Bắc là huyện nghèo nên điểm xuất phát xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2011 được đánh giá khá khó khăn; cơ sở vật chất thiếu thốn, tỷ lệ hộ nghèo cao, địa hình chia cắt, kinh tế phát triển chậm. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đến nay, công cuộc xây dựng NTM mới trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực. 


Nhờ tuyên truyền, vận động, nhân dân xã Đồng Chum (Đà Bắc) thiết thực hưởng ứng phong trào làm đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện phát triển KT - XH.
 
Năm 2019, huyện có xã Tu Lý về đích NTM. Hai xã Hào Lý và Hiền Lương đạt 19 tiêu chí, hiện đang trình UBND tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM trong năm nay. Toàn huyện không còn xã dưới 8 tiêu chí. Nhân dân toàn huyện đóng góp thông qua ngày công lao động, hiến đất... quy thành tiền đạt gần 30,7 tỷ đồng.
 
Theo đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc, trong quá trình triển khai chương trình xây dựng NTM, công tác tuyên truyền, vận động luôn được huyện thực hiện thường xuyên, đa dạng về nội dung và hình thức. Trung tâm VH-TT&TT huyện liên tục đưa các bản tin, chuyên mục, phóng sự về xây dựng NTM, các bài viết về gương "Người tốt - việc tốt”, mô hình mới hiệu quả; các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng NTM trên địa bàn huyện; trang Thông tin điện tử của huyện đăng tải và cập nhật kịp thời thông tin, văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện của Trung ương, tỉnh, huyện.
 
Các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, Công an huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền đến hội viên, người dân về công tác xây dựng NTM; tổ chức các buổi văn nghệ quần chúng, hội thi nội dung tuyên truyền về xây dựng NTM thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Trong giai đoạn 2011 - 2019, huyện đã cấp phát 440 cuốn sổ tay hướng dẫn xây dựng NTM (giai đoạn 2010-2015); 4.530 tờ rơi; 22 pa nô khổ lớn; 44 pa nô khổ nhỏ đặt tại trung tâm các xã; 2.408 cuốn bản tin về NTM; 38 quyển tập san đặc biệt NTM tỉnh giai đoạn 2011-2015; 180 quyển tuyển tập về xây dựng NTM tỉnh giai đoạn 2013-2015; 220 cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh giai đoạn 2018-2020. 
 
Song song với đó, huyện xây dựng các phóng sự và phát hành đĩa CD tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến, các mô hình làm kinh tế giỏi ở nông thôn; các xã treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng NTM. Tổng kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền gần 855 triệu đồng.
 
Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân hưởng ứng xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Cán bộ, hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, đóng góp ủng hộ kinh phí xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao..., nhân dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án làm đường giao thông, trường học, nhà văn hóa...; tham gia chiến dịch làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, bảo vệ môi trường, tích cực chỉnh trang nhà cửa. Từ đó, huyện Đà Bắc đã đạt được những kết quả tích cực trong xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2019, đem lại bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc.
 
 

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction