Thực hiện chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, những năm gần đây, huyện Kim Bôi đã thực hiện tốt công tác xã hội hoá hoạt động cấp nước và huy động nguồn vốn đầu tư có hiệu quả. Cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình.


 
Từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH, người dân xã Hạ Bì (Kim Bôi) đầu tư mua téc đựng nước để sử dụng nước sạch nâng cao chất lượng cuộc sống.
 
Trong đó, chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai xây dựng, đưa vào sử dụng và nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch từ các dự án cấp nước tập trung. Việc thực hiện chương trình nước sạch nông thôn được lồng ghép với các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm của các xã, cơ quan, đoàn thể xã hội. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch, bỏ thói quen sử dụng nước ao, hồ và nước giếng khoan chuyển sang sử dụng nước máy trong sinh hoạt. Từ đó thay đổi thói quen, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phối hợp tham gia dự án, đóng góp kinh phí đối ứng xây dựng các công trình tập trung, công trình cấp nước sạch nhỏ lẻ. Hết năm 2018, toàn huyện xây dựng được 12 công trình cấp nước sạch, trong đó có 7 công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng và 5 công trình đang xây dựng. Qua rà soát có 12/18 công trình nước sạch đang hoạt động bị hỏng sau các đợt mưa lũ năm 2017.
 
       Cùng với đẩy mạnh công tác xã hội hoá xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung, huyện Kim Bôi chú trọng hướng dẫn các gia đình xây dựng công trình cấp nước nhỏ lẻ, bể lắng lọc, trữ nước sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, thông qua các tổ chức đoàn thể cho hộ dân vay vốn ưu đãi từ chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Theo đó, mỗi hộ dân được vay 12 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh. Năm 2018, NHCSXH huyện Kim Bôi đã cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 12 tỷ đồng với 1.033 lượt hộ vay vốn, đưa tổng dư nợ chương trình lên 31.618 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay ưu đãi, các hộ đã đầu tư xây dựng 2.029 công trình nước sạch và vệ sinh, góp phần tăng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch trong toàn huyện qua các năm. Qua đánh giá, đến nay, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn chung của cả huyện đạt 85%; số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 64%.
       Với mục tiêu phấn đấu 100% xã, thị trấn có công trình cấp nước tập trung và có từ 97% hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh, trong thời gian tới, huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nước sạch nông thôn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng dân cư, các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về chương trình nước sạch nông thôn. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá cấp nước sạch nông thôn, huy động sự tham gia đóng góp của mọi thành phần kinh tế và cộng đồng dân cư. Khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật trong hoạt động cấp nước sạch nông thôn phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của địa phương…
 

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction