Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

 Chiều 29/5, Ban Điều hành Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình đến nay, bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Chương trình phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hòa Bình là 1 trong 21 tỉnh trong cả nước đang triển khai thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn WB. Đây là chương trình đặc thù, gồm có 3 hợp phần chính: cấp nước nông thôn; cấp nước và vệ sinh cho các trường học; nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, đánh giá chương trình. Mỗi hợp phần lại chia thành các hợp phần nhỏ đan xen. Quá trình triển khai còn nhiều vướng mắc dẫn tới chậm tiến độ so với yêu cầu.Hiện, các ngành trực tiếp tham gia chương trình là NN&PTNT, GD&ĐT, Y tế vẫn đang lúng túng khi triển khai các hoạt động về sự nghiệp lẫn các hoạt động về đầu tư phát triển. Riêng về tình hình giải ngân nguồn vốn, từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình đến nay, tổng số vốn đã chuyển về tài khoản của các đơn vị là 35.421 triệu đồng; tổng số vốn điều chuyển năm 2018 sang năm 2019 khoảng 29.137 triệu đồng; lũy kế số vốn đã giải ngân tính đến ngày 28/5/2019 khoảng 30.789 triệu đồng.

Tổng hợp các ý kiến nêu lên hạn chế, yếu kém và một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành nhấn mạnh: Tiến độ của tỉnh đang chậm so với yêu cầu cũng như so với nhiều tỉnh, thành khác cùng thực hiện Chương trình. Đề nghị các thành viên Ban Điều hành nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ vướng mắc tại từng đơn vị để đẩy nhanh tiến độ ngay trong năm 2019. Cụ thể, đồng chí yêu cầu 3 Sở làm chủ đầu tư là NN&PTNT, GD&ĐT, Y tế khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuẩn bị, sẵn sàng khởi công các hạng mục đầu tư mới, đồng thời đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các hạng mục đang thi công. Đặc biệt, căn cứ Quyết định số 1092/QĐ-UBND, ngày 28/5/2019 Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Điều hành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Trong thời gian tới, các sở, ngành liên quan là KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Ban Dân tộc, Báo Hòa Bình, Đài PT&TH tỉnh, Ngân hàng CSXH tỉnh cùng phối hợp thực hiện Chương trình, nhất định không được để Chương trình chậm tiến độ như hiện nay.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

Older news items:

Written by Super User