Để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, những năm qua, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp (CCTP) huyện Yên Thủy đã ban hành kế hoạch, chương trình công tác CCTP hàng năm để triển khai thực hiện. Từng bước đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/T.Ư ngày 25/10/2017 của BCH T.Ư khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp. Các hoạt động giám sát, chất vấn của cơ quan dân cử, giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với hoạt động tư pháp được tăng cường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của các cơ quan tư pháp được quan tâm đầu tư, hỗ trợ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Với chức năng năng, nhiệm vụ được giao, TAND huyện luôn đảm bảo ba nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động, gồm: độc lập và tranh tụng trong xét xử, đảm bảo quyền bào chữa của bị can, bị cáo và đương sự. Trách nhiệm công tố của Viện KSND được tăng cường ngay từ khi kiểm soát tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra. Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của kiểm sát viên, trên cơ sở phân định rành mạch thẩm quyền quản lý hành chính với trách nhiệm, quyền hạn tố tụng tư pháp. Tạo điều kiện để kiểm sát viên chủ động trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao tính độc lập, chịu trách nhiệm về các hành vi và quyết định tố tụng của mình theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra thực hiện việc phân công, phân cấp, phân quyền điều tra theo đúng quy định của pháp luật, đội ngũ điều tra viên được tăng cường về số lượng và ngày càng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao... Theo đó, các cơ quan tư pháp tăng cường trao đổi, phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tích cực phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vụ việc nổi cộm, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là trong xử lý, giải quyết các khiếu kiện hành chính liên quan đến đất đai, dự án, bồi thường, giải phóng mặt bằng góp phần giữ vững ANCT - TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển KT-XH trên địa bàn.

Công an huyện Yên Thủy quán triệt kịp thời, đầy đủ Nghị quyết số 49-NQ/TW về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đến cán bộ, chiến sỹ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Từ năm 2016 đến nay, cơ quan CSĐT Công an huyện đã bắt tạm giam, tạm giữ 117 trường hợp; chuyển từ tạm giữ lên tạm giam 45 trường hợp. Khởi tố 96 vụ án, 155 bị can. Kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 61 vụ, 87 bị can. Nhờ đẩy mạnh CCTP, công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật và thực hiện tốt công tác giam giữ, đảm bảo chế độ, chính sách đối với can phạm. Viện KSND huyện đã kiểm sát chặt chẽ 100% tin báo, tố giác tội phạm và hoạt động điều tra các vụ án. Phân công kiểm sát viên bám sát quá trình điều tra để kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, hạn chế tình trạng điều tra kéo dài. Từ đầu năm đến nay, không có trường hợp nào phải trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung hay đình chỉ vụ án do bị can không phạm tội.

TAND huyện thụ lý 449 vụ việc, đã giải quyết xong 425 vụ việc, chiếm 94,7%, còn 24 vụ việc đang giải quyết trong thời hạn luật định. Đặc biệt, hoạt động tranh tụng tại phiên tòa đã có nhiều đổi mới, lập luận và chứng cứ của các bên đều được công khai và xem xét, đánh giá trên cơ sở quy định của pháp luật. Theo đó, án hình sự được giải quyết đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không xử oan người vô tội và không có án để quá hạn luật định. Án dân sự và các loại án khác được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, bảo vệ được quyền lợi của các bên đương sự.

Theo Phó Bí thư TT Huyện ủy, Trưởng BCĐ CCTP huyện Yên Thủy Phạm Văn Lưu,để nâng cao chất lượng CCTP, huyện tiếp tục chỉ đạo, quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 49-NQ/T.Ư về chiến lược CCTP đến năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị ban hành kế hoạch, chương trình công tác để cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh sát với đặc điểm tình hình của địa phương, đơn vị, đảm bảo thiết thực, tránh hình thức.

Nguồn: http://baohoabinh.com.vn

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction