Chiều ngày 7/1, BCĐ phát triển KTTT tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phát triển kinh tế tập thể tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2018, UBND tỉnh và các cấp, các ngành đã quan tâm ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới để khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác trên địa bàn. Tăng cường các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ cho kinh tế hợp tác, HTX, do đó nhiều chính sách hỗ trợ HTX được triển khai có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực và thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển. Năm 2018, UBND tỉnh phân bổ thêm 1,4 tỷ đồng vốn đièu lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Trong năm, Quỹ đã thẩm định và giải ngân 08 dự án vay vốn của HTX để đầu tư mua sắm tài sản cố định và phát triển sản xuất kinh doanh, với doanh số cho vay 1.570 triệu đồng. Đồng thời, phân bổ 5,5 tỷ đồng từ nguồn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho 09 HTX. Trong năm, đã tổ chức được 12 lớp bồi dưỡng kiến thức phát triển kinh tế tập thể cho 550 cán bộ quản lý HTX và cán bộ quản lý nhà nước cấp huyện, thành phố.

Tình hình phát triển kinh tế hợp tác, HTX có nhiều khởi sắc. Toàn tỉnh hiện có 274 HTX và 254 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 30.000 thành viên và người lao động. Tại các huyện, TP đã hình thành và phát triển nhiều mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị, áp dụng quy trình sản xuất tiêu chuẩn VietGap, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, ký kết hợp đồng tiêu thụ dài hạn với doanh nghiệp, hiệu quả, lợi ích mang lại cho thành viên, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Có nhiều HTX hoạt động hiệu quả, quy mô vốn và tài sản của thành viên tăng lên, thu hút đông đảo thành viên tham gia, góp phần làm chuyển đổi hình thức tổ chức sản xuất từ sản xuất hộ cá thể sang sản xuất tập trung, quy mô lớn, đóng góp quan trọng vào tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chỉ ra những yếu kém, hạn chế trong phát triển KTTT như: các THT, HTX khó khăn trong việc tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm, một số HTX hoạt động hiệu quả chưa cao, năng lực quản trị, quản lý tài chính, kế toán hạn chế. Số mô hình HTX liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn chưa nhiều, tiếp cận vốn vay của các tổ chức tín dụng còn khó khăn. Kinh phí phân bổ của Trung ương và địa phương để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển HTX còn ít. Một số cấp ủy, chính quyền ở địa phương chưa quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền phát triển HTX ở một số nơi chưa được chú trọng...

Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với các nhiệm vụ chủ yếu như: Thành lập mới từ 20 THT và 35 HTX trở lên;doanh thu bình quân 1 HTX đạt từ 3.050 triệu đồng trở lên;thu nhập bình quân của người lao động trong các THT đạt từ 1,25 triệu đồng/ người/ tháng trở lên; Thu nhập bình quân của người lao động trong các HTX đạt từ 3,8 triệu đồng/người/tháng trở lên;xây dựng 22 HTX điển hình tiên tiến cấp tỉnh trở lên;xây dựng 2 chuỗi giá trị sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn 500 lượt cán bộ và thành viên các HTX trở lên và đề ra 9 nhóm giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của khu vực KTTT. Đồng chí đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền tập huấn sâu rộng về KTTT nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân. Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách của tỉnh về phát triển KTTT. Tiếp tục hoàn thiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển HTX. Các thành viên BCĐ phát triển KTTT cấp tỉnh cấp huyện chủ động phối hợp với các ngành, địa phương để chỉ đạo phát triển KTTT. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, xây dựng thương hiệu cho HTX, tìm kiếm thị trường khách hàng thông qua việc tổ chức cho HTX tham gia hội chợ thương mại; tổ chức hội nghị kết nối cung cầu giữa HTX với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tăng cường các nguồn lực hỗ trợ phát triển xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX điển hình tiên tiến hiện có.

Nguồn: http://www.baohoabinh.com.vn

Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction