Lịch sử

 Con người đã cư trú ở vùng đất Lương Sơn cách đây hàng vạn năm. Qua nghiên cứu các di chỉ tại các hang: Làng Gạo, Làng Đồi và Tằm, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu tích của người nguyên thuỷ. Những công cụ lao động bằng đá, vỏ ốc, mảnh xương cùng với dấu tích của thức ăn... đã minh chứng về sự tồn tại của người Việt cổ ở đây.

Trong thời kỳ phong kiến, ở Lương Sơn tồn tại chế độ xã hội lang đạo, lang là người có quyền tối cao: “Thượng ngọn cây, hạ ngọn cỏ đều là của lang”. Hàng năm nhân dân phải đi phu phen, tạp dịch cho nhà lang. Những ngày giỗ, tết, ma chay, cưới xin của lang, dân phải đóng góp trâu, bò, lợn, gà, rượu, gạo để cúng tiến và phục dịch.

Khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, chúng đã sử dụng tầng lớp lang đạo làm tay sai đắc lực để duy trì sự thống trị người Mường. Những nhà lang có tinh thần phản kháng đều bị đàn áp dã man. Chúng ra sức bóc lột bằng sưu cao, thuế nặng, cướp ruộng đất lập đồn điền. Thực hiện chính sách ngu dân, bọn thực dân, phong kiến và lang đạo đẩy nông dân bần cùng vào con đường dốt nát, lạc hậu. Các trường học chỉ để dành cho con em quan lại. Sự cấu kết giữa thực dân với phong kiến đã đặt người dân Lương Sơn dưới hai tầng áp bức, các tệ nạn xã hội như nghiện hút, rượu chè, cờ bạc, mê tín dị đoan... được khuyến khích phát triển làm cho đời sống nhân dân ngày càng điêu đứng.

Do sự áp bức bóc lột quá nặng nề, những người nông dân bần cùng ở Lương Sơn đã nhất tề đứng lên phản kháng, nhiều khi rất quyết liệt. Năm 1890, nhân dân các xã Yên Lệ, Bàng Lộ cùng với nghĩa quân Đốc Ngữ nổi lên chống quân xâm lược. Năm 1909, nhân dân các xã Nật Sơn, Vĩnh Đồng, Cao Răm, Mộ Sơn đi phu làm đường trên quốc lộ 6 đã dũng cảm chống lại bọn cai kíp độc ác...

Tháng 5-1941, Xứ uỷ Bắc Kỳ quyết định cử cán bộ lên xây dựng phong trào ở Hoà Bình. Đồng chí Bùi Văn Kín là người đầu tiên được giác ngộ cách mạng, đã xây dựng tổ Việt Minh đầu tiên ở xóm Chỉ Trong, châu Lương Sơn. Đến năm 1943, phong trào cách mạng ở vùng Nhuận Trạch phát triển, ở xóm Đồng Sầm thành lập tổ cứu quốc với 4 hội viên.

 Ngày 9-3-1945, tại địa bàn tỉnh Hoà Bình, phát xít Nhật tiến hành rải quân chốt giữ các địa điểm: thị xã Hoà Bình, Nam Lu, Chợ Đồn... và thi hành chính sách vơ vét, bắt phu, bắt lính, lập đồn, bốt, cướp phá, gây ra nạn đói thảm khốc năm 1945.

Cuối tháng 7-1945, Hội nghị đại biểu Mặt trận Việt Minh tỉnh Hoà Bình họp ở Dốc Cun đã bầu ra Uỷ ban dân tộc giải phóng.Lương Sơn, cách mạng đã xây dựng được cơ sở vững chắc trong quần chúng và một số lang đạo tiến bộ.  Ngày 13-8-1945, lệnh Tổng khởi nghĩa được ban hành. Đến 4 giờ sáng ngày 26-8-1945, lực lượng khởi nghĩa các xã Nhuận Trạch và Cư Yên đã cùng với tự vệ huyện Chương Mỹ (Hà Tây) giương cao cờ đỏ sao vàng tiến về châu lỵ. Cùng lúc đó, đoàn Việt Minh từ các xã Mường Cời, Cao Răm và Đồng Bá kéo tới khiến chính quyền bù nhìn ở Lương Sơn nhanh chóng sụp đổ. Cách mạng Tháng Tám thành công là bước ngoặt lịch sử quan trọng, đánh dấu một thời kỳ mới của dân tộc ta nói chung, của những người nông dân nghèo khổ ở Lương Sơn nói riêng.

Chính quyền cách mạng non trẻ vừa được thành lập nhưng đã phải đối phó với muôn vàn khó khăn, thử thách và âm mưu phá hoại của thù trong giặc ngoài. Bọn lang đạo phản động tìm mọi cách chống phá cách mạng, tung tin xuyên tạc chế độ. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” như vậy, chính quyền cách mạng non trẻ ở Lương Sơn đã chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do chế độ cũ để lại, thực hiện khẩu hiệu “nhường cơm sẻ áo”, “lá lành đùm lá rách” nhằm sớm ổn định đời sống cho nhân dân, đồng thời củng cố, giữ vững chính quyền cách mạng.

Cuối năm 1946, thực dân Pháp một lần nữa nổ súng xâm lược nước ta. Ngày 15-4-1947, chúng đánh chiếm tỉnh Hoà Bình. Mặc dù đã chiến đấu rất anh dũng, quyết liệt nhưng do lực lượng của ta quá mỏng, vũ khí quá thô sơ nên quân Pháp vẫn chiếm được các vị trí then chốt. Lương Sơn, dọc đường 6 và đường 21, chúng cho xây dựng nhiều lô cốt tại những nơi trọng điểm để dễ bề kiểm soát, hòng phân tách sự liên kết giữa đồng bằng và miền núi.

Thực hiện đường lối “vừa kháng chiến vừa kiến quốc” của Đảng, các cấp uỷ đảng và chính quyền đã chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh sản xuất, chuẩn bị về mọi mặt để đối phó với địch trong mọi tình huống.

Sau thất bại Việt Bắc năm 1947, thực dân Pháp đã điên cuồng tổ chức nhiều cuộc càn quét, bắt phu, bắt lính, dồn dân. Trong bối cảnh thường xuyên bị giặc uy hiếp, lương thực, thực phẩm bị thiếu thốn nhưng phong trào chiến tranh nhân dân trong các vùng tạm chiếm nói chung, ở vùng tạm chiếm Lương Sơn nói riêng vẫn không ngừng phát triển.

Ngày 13-3-1954, quân đội ta mở Chiến dịch Điện Biên Phủ. Cùng với cả tỉnh Hoà Bình, huyện Lương Sơn đã cử hàng ngàn lượt dân công phục vụ chiến dịch: có 21.500 thanh niên xung phong ngày đêm bám đường, bám cầu đảm bảo giao thông thông suốt; đón nhận chăm sóc hàng trăm thương bệnh binh, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho các đoàn dân công, các đơn vị bộ đội. Đặc biệt, có nhiều người con của Lương Sơn đã trực tiếp cầm súng ngoài chiến trường, trong đó có những người đã anh dũng hy sinh, góp phần làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

Hoà bình lập lại, cùng với cả nước, đồng bào các dân tộc huyện Lương Sơn bước sang giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hậu quả chiến tranh để lại rất nặng nề, công cuộc khôi phục kinh tế, xã hội, văn hoá sau chiến tranh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu lúc này. hầu khắp các địa phương, nhân dân các dân tộc đã đẩy mạnh phong trào khai khẩn đất hoang, làm thuỷ lợi, phát động sản xuất. Cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ khôi phục sản xuất nông nghiệp là trọng tâm nhằm nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống.

Từ giữa năm 1965, không quân Mỹ bắt đầu đánh phá miền Bắc với mục đích ngăn cản sự ủng hộ to lớn của nhân dân miền Bắc cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Ngày 6-10-1965, máy bay Mỹ đã đánh phá vào xóm Om (xã Cao Dương), làm 10 ngôi nhà bị phá huỷ, 9 người bị thương và 6 người chết. Với khẩu hiệu “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, quân và dân huyện Lương Sơn đã dũng cảm chiến đấu, lập nhiều chiến công; mặt khác vẫn tích cực tăng gia sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ của hậu phương với tiền tuyến, thực hiện tốt khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Theo số liệu tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, huyện Lương Sơn đã có 7.452 thanh niên theo tiếng gọi của Tổ quốc vào chiến đấu trong chiến trường miền Nam. Huyện đã đóng góp hơn 180.286 ngày công lao động để đào giao thông hào, xây dựng trận địa phòng không, ủng hộ 11.500 tấn lương thực, 800 tấn thực phẩm cho chiến trường. Những đóng góp to lớn cả về vật chất và sự ủng hộ về tinh thần của nhân dân Lương Sơn đã góp phần cùng cả nước tạo thành sức mạnh tổng hợp chiến thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ngày nay, trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn đang ra sức phấn đấu nhằm giành được những thành tựu to lớn và toàn diện, nhất là về kinh tế. Gần đây, kinh tế của huyện đang phát triển khá, cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi theo hướng thích hợp hơn và nhân dân đã có phong trào áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được chăm lo phát triển cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất trường học được chú trọng đầu tư, 100% trường học đều được lợp ngói. Công tác xoá mù chữ, phổ cập tiểu học được thực hiện tích cực. Số học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia các năm học đều tăng, tỷ lệ các em học sinh bỏ học giảm đáng kể, nhất là tại địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục và thể thao được duy trì và phát triển ở khắp các địa phương. Ngành văn hoá thông tin, phát thanh - truyền hình huyện Lương Sơn luôn hoàn thành tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đưa thông tin đến với mọi người dân.

Nhờ sự quan tâm và đầu tư của các cấp, công tác y tế đã từng bước hoàn thiện hệ thống khám chữa bệnh, các trạm y tế cấp xã, phòng khám đa khoa khu vực. Bệnh viện huyện đã được đầu tư nâng cấp, đội ngũ y bác sĩ được tăng cường, đảm bảo phục vụ cấp cứu và chữa bệnh tuyến dưới, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.

Do có nhiều thành tích và những đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến gian khổ, ác liệt cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân huyện Lương Sơn đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 7 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 1 Anh hùng liệt sĩ, 3 Huân chương Lao động hạng Ba, 3 Huân chương Quân công hạng Tư, 4 Huân chương Chiến công hạng Ba, 2 Huân chương Kháng chiến (hạng Nhất và hạng Hai).

Văn hoá, thể thao

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ của huyện phát triển khá, chất lượng văn hoá, văn nghệ quần chúng được nâng lên rõ rệt, nội dung phong phú, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc.

Công tác thông tin tuyên truyền luôn kịp thời và hiệu quả. Các chủ trương, chính sách của Đảng đã tới được người dân. Có 14/18 xã đã được phủ sóng phát thanh, 9/18 xã được phủ sóng truyền hình. Phong trào xây dựng nếp sống văn hoá, bài trừ các tệ nạn mê tín dị đoan, hủ tục lạc hậu trong ma chay, cưới xin được triển khai rộng khắp toàn huyện... Thư viện của huyện mở cửa phục vụ nhu cầu thông tin, nâng cao kiến thức của các tầng lớp nhân dân.

Mặc dù cơ sở vật chất phục vụ thể thao trong huyện còn thiếu thốn và yếu kém nhưng phong trào thể dục, thể thao, rèn luyện thân thể diễn ra rất sôi nổi, các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông... thu hút được đông đảo nhân dân tham gia.

Hình ảnh hoạt động

hinh anh hoat dong

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction