Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) cũng như ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, HTX. Đặc biệt, sau 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 104, ngày 11/9/2014 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT đã góp phần tạo ra sự thay đổi tích cực về tư duy, hành động của cả hệ thống chính trị. Từ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền về KTTT sâu sát, đạt hiệu quả tốt hơn.

Đánh giá về 5 năm thực hiện Kế hoạch số 104 của BTV Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thực hiện tốt việc phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT là góp phần đắc lực thực hiện chỉ tiêu về số doanh nghiệp và HTX hoạt động hiệu quả mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Do vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Đồng thời, khuyến khích, tạo thuận lợi cho người dân tham gia thành lập, phát triển HTX trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực, trong đó chú trọng phát triển kinh tế hợp tác, HTX gắn kết chặt chẽ với tái cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Tỉnh cũng luôn coi trọng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giúp các HTX sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Thực hiện chính sách hỗ trợ, các sở, ngành chức năng thường xuyên giới thiệu các HTX tham gia triển lãm, hội chợ trong, ngoài tỉnh, tổ chức hội nghị kết nối cung - cầu cho các HTX, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, tổ chức các hình thức giới thiệu sản phẩm. Hàng năm, tỉnh dành kinh phí giúp 20 - 25 HTX tham dự hội chợ, nhất là những thị trường lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, qua đó, nhiều HTX ký kết được các hợp đồng kinh doanh. Tỉnh cũng xây dựng thành công các nhãn hiệu sản phẩm tập thể như: bưởi đỏ Tân Lạc, rau su su Tân Lạc, gà đồi Lạc Sơn, cá - tôm sông Đà, nhãn Sơn Thủy, thổ cẩm Mai Châu… tạo điều kiện giúp nhiều HTX được khai thác sử dụng.

Hợp tác xã Khan Tân, xã Ba Khan (Mai Châu) đầu tư trồng khoai đặc sản, được thị trường ưu chuộng, mang lại thu nhập đáng kể cho các gia đình.

Bên cạnh đó, tỉnh có chính sách hỗ trợ HTX về kinh phí thành lập mới, chuyển đổi HTX; thành lập quỹ hỗ trợ HTX; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cho các HTX nông nghiệp. Thông qua chương trình KN-KL và các dự án, đề tài nghiên cứu đã có nhiều lượt thành viên, người lao động trong các tổ hợp tác, HTX được tập huấn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới. Nhiều HTX được hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào sản xuất. Hiện toàn tỉnh có 7 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu suất lao động. Việc tiếp cận tín dụng của các HTX ngày càng khả quan. Tính đến 30/6/2019, dư nợ cho vay đối với các HTX trong tỉnh đạt 42.596 triệu đồng.

Hiện, toàn tỉnh có 346 HTX, trong đó 312 HTX hoạt động. Các HTX có khoảng 11.561 thành viên; tạo việc làm thường xuyên cho 20.622 lao động, tăng 61,08% so với năm 2014. Doanh thu hàng hóa và cung cấp dịch vụ đạt bình quân 2.382,6 triệu đồng/HTX; doanh thu từ giao dịch với thành viên chiếm khoảng 65%; lợi nhuận bình quân ước đạt 295,5 triệu đồng/HTX, tăng trên 150% so với năm 2014; thu nhập bình quân lao động làm việc trong HTX khoảng 3,8 triệu đồng/người/tháng. HTX đang là mô hình kinh tế phù hợp, hiệu quả tại địa phương. Toàn tỉnh đã có 65,4% số xã có HTX hoạt động với lĩnh vực kinh tế đa dạng. Nhiều HTX coi trọng xây dựng thương hiệu sản phẩm, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm theo mô hình chuỗi giá trị, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Điểm nhấn trong kinh tế HTX của tỉnh là ở lĩnh vực nông nghiệp, hiện có 228 HTX hoạt động với 4.788 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 19.152 lao động. Đa số HTX hoạt động về trồng trọt, còn lại về chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản. Vốn điều lệ trung bình từ 400 - 500 triệu đồng/HTX, song tổng giá trị về tài sản, đất sản xuất do HTX quản lý rất lớn. 9 tháng năm nay, doanh thu bình quân đạt 747,8 triệu đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 177 triệu đồng/HTX, thu nhập 3,76 triệu đồng/người/tháng. Phần lớn HTX tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. Một số đơn vị thực hiện dịch vụ chế biến, bảo quản sản phẩm và quản lý bài bản, tổ chức sản xuất hiệu quả theo chuỗi giá trị sản phẩm như các HTX: Hà Phong, Đà Giang, Mường Động, Hương Nhượng… đã tạo được uy tín trên thị trường, là "mắt xích” quan trọng trong chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp của tỉnh.

Nguồn: baohoabinh.com.vn

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction