Phát triển kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX) được huyện Đà Bắc hết sức coi trọng. Thời gian qua, Ban chỉ đạo phát triển KTTT huyện tập trung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách mới đối với việc phát triển KTTT, xây dựng mô hình HTX điển hình tiên tiến có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là nông sản; xây dựng chính sách hỗ trợ để HTX tham gia các chương trình, dự án mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, phát triển KTTT ở huyện Đà Bắc còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả sản xuất, kinh doanh (SX-KD) của các HTX chưa cao.


HTX dịch vụ nông nghiệp xã Tu Lý (Đà Bắc) với các ngành nghề trồng rau an toàn, chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 150 thành viên. Ảnh: Thành viên HTX chăm sóc rau an toàn. 
 
Trong 6 tháng đầu năm, huyện thành lập mới được 6 HTX. Đến nay, toàn huyện có 24 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012. Trong đó, 12 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp; 9 HTX hoạt động trong lĩnh vực CN-TTCN, xây dựng; 3 HTX hoạt động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Tổng số thành viên của HTX trên 200 người, tổng số lao động thường xuyên trong các HTX là 511 người. Các HTX có vốn điều lệ trên 18 tỷ đồng; doanh thu bình quân đạt trên 360 triệu đồng/ HTX/năm; lợi nhuận khoảng 2,6 tỷ đồng; thực hiện nộp ngân sách Nhà nước trên 200 triệu đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt khoảng 2,3 triệu đồng/ người/tháng.
 
Năm 2019, huyện Đà Bắc đăng ký 2 HTX điển hình tiên tiên cấp tỉnh là HTX Quyết Tiến và HTX dịch vụ SX-KD nông, lâm nghiệp Hiền Lương. Theo đó, UBND huyện đã hỗ trợ kinh phí cho HTX Quyết Tiến 42 triệu đồng mở cửa hàng giới thiệu nông sản của huyện như gạo J02, lúa nương, khoai, rau các loại, cá nuôi lòng hồ... tại TP Hòa Bình; hỗ trợ 100 triệu đồng cho tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản xóm Doi, xã Hiền Lương.
 
Tuy nhiên, các HTX quy mô nhỏ, vốn đầu tư cho phát triển sản xuất chưa nhiều. Hầu hết các HTX hoạt động theo hình thức dịch vụ, chưa sản xuất ra sản phẩm theo nhu cầu của thị trường. Đối với các HTX nông nghiệp chủ yếu dịch vụ đầu vào cho sản xuất của hộ xã viên, dịch vụ đầu ra cho sản phẩm và phát triển ngành nghề còn ít. Một số HTX có điều kiện về vốn còn ngại tổ chức SX-KD các ngành nghề ngoài nông nghiệp. Nhiều HTX chưa huy động được vốn góp của xã viên nên thiếu vốn hoạt động, hạn chế việc tổ chức các dịch vụ sản xuất cho hộ xã viên. Các khâu dịch vụ thiết yếu nhất mà các hộ có nhu cầu như tổ chức tiêu thụ sản phẩm, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm, cung cấp tín dụng nhiều HTX chưa làm được. Vai trò của HTX chưa được nâng lên. Các HTX yếu kém chưa có biện pháp khắc phục để vươn lên thoát khỏi khó khăn.
 
Trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, đa số HTX có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất nghèo nàn, công nghệ thiết bị chậm được đổi mới, lợi ích mang lại từ HTX đối với các thành viên hạn chế. Mẫu mã sản phẩm đơn điệu, chưa tạo được thương hiệu thực sự đặc biệt, nổi bật nên khả năng cạnh tranh thấp. Chính quyền một số nơi chưa thực sự quan tâm đến phát triển kinh tế HTX. Đóng góp của các HTX cho ngân sách địa phương còn thấp. Các HTX chưa thật sự năng động trong hoạt động SX-KD, tìm kiếm thị trường để phát triển, khó tiếp cận với ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn...
 
Đồng chí Bùi Thị Hiệu, Phó Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc cho biết: Để KTTT của huyện phát triển xứng với tiềm năng, lợi thế, thời gian tới, huyện đưa ra nhiều giải pháp để phát triển KTTT bền vững. Trong đó, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về KTTT bằng nhiều hình thức đến cán bộ và nhân dân. Tăng cường công tác vận động, hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tham gia thành lập, phát triển các HTX, tổ hợp tác, nhất là trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, TTCN, thương mại, dịch vụ phục vụ sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Quy hoạch phát triển các HTX SX-KD gắn liền với tiềm năng nguyên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ sản phẩm của từng nơi cho phù hợp. Tranh thủ các nguồn vốn để hỗ trợ việc thành lập các HTX, lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án, đề án trong huyện với chương trình, kế hoạch phát triển KTTT. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ về KTTT cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ HTX. Hỗ trợ đào tạo về quản lý, KHKT phát triển quy mô, đổi mới hình thức hoạt động, nâng cao hiệu quả SXKD; đa dạng hóa các hình thức liên kết, tổ chức sản xuất thông qua các chương trình, dự án...

DSC 6206 1.jpgntm1

Huyện Kỳ Sơn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

DSC 0075 1.jpgntm2Bưởi đỏ Tân Lạc ngày càng được thị trường ưa chuộng, đem lại thu nhập khá cho người nông dân

LTT 2171 1.jpgntm3Xây dựng NTM ở xã Yên Mông, Thành phố Hòa Bình

Văn bản mới

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Dự thảo BÁO CÁO Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Hòa Bình năm 2018

V/v đăng tải kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Hòa Bình năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018

Quyết định Về việc công nhận xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình đạt danh hiệu "Đạt chuẩn nông thôn mới" năm 2018


Thi hanh hien phap 2013 copy

DAI HOI DAI BIEU

de-an-343

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction